คงไม่ค่อยพบบ่อยนักกับคนที่รักษาสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก การรอบรู้ฉลาดทันโรค จะทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหรือเมื่อพบโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะดูแลตนเองอย่างไร